Få hjælp til aktiviteter for seniorer

Har du gode faciliteter, men ingen deltagere til holdet? Har du en sjov idé, som kan få seniorer i dit område i gang? Eller er I en flok venner, som søger en aktivitet, der rører både krop og lattermuskler? Aktiviteter for seniorer skaber liv i dagtimerne i din forening.

Seniorer er vidt forskellige, og de har forskellige behov og ønsker om et aktivt liv. Nogle seniorer har dyrket motion hele livet. Andre er først lige ved at erkende, hvor vigtigt, motion er for deres velbefindende. DGI Sydøstjylland kan hjælpe dig og din forening med at gå fra idé til virkelighed med aktiviteter for seniorer. 

Kontakt vores seniorkonsulent Mette Hjuler på email - mette.hjuler@dgi.dk eller telefon 79 40 44 23.

Hun er klar til at hjælpe og tilbyder blandt andet:

  • Et møde, hvor hun fortæller om jeres muligheder for at tilbyde idræt og motion til seniorer
  • Hjælp til en startfase
  • Et længere udviklingsforløb
  • Et kursus for instruktører og trænere med konkrete idéer til aktiviteter, inspiration til idrætsspecifik træning og en guide til aktivitetsstart

Skab liv i din forening med idræt om dagen

Idræt om dagen er aktiviteter og idrætstilbud til seniorerne i din forening.

Vælg en fast ugedag, planlæg 2 timers aktivitet om formiddagen i den lokale hal eller i andre mulige faciliteter. Idræt om dagen kan også indeholde udendørs aktiviteter.

Begynd med fælles opvarmning, og fortsæt derefter med forskellige idrætstilbud. Seniorerne kan vælge de aktiviteter, de har mest lyst til, og efter aktiviteterne er der typisk fælles kaffe, sang og lignende. Den sociale dimension i ”Idræt om dagen” er vigtig.

Det er forskelligt fra forening til forening, hvilke typer aktiviteter der udbydes. Det kan være gymnastik, volleyball, motionsfloorball, fitness, badminton, bordtennis ringo, bowls, svømning og meget mere. Som udendørsaktivitet kan man for eksempel tilbyde krolf, krocket, gang og cykling. Der kan oprettes nye aktiviteter efter behov.

Foreningen stiller som regel de nødvendige rekvisitter og udstyr til rådighed. Der betales kontingent til foreningen på lige fod med andre medlemmer af foreningen.

Senioren: 

  • Forskellige muligheder √ - Aktiviteten kan rumme mange tilbud i et, hvilket giver mulighed for at tilbyde aktiviteter der appellerer forskelligt, så der er noget for enhver.
  • Nye venner, energi og glæde √ - Det sociale fællesskab, legen og glæden er i centrum. Efter aktiviteten satter seniorerne ofte stor pris på at vende verdenssituationen over en kop kaffe.
  • Alle kan være med √ - Uanset alder og handicap. Forskelligheden i aktiviteterne gør det muligt at vælge aktiviteter på det niveau, man er, med god mulighed for skånsomme aktiviteter.

Foreningen:

Et koncept båret af frivillighed √ - ”Idræt om dagen” skaber rammerne for selvkørende, aktive og sunde seniorer, hvor der er gode muligheder for frivillig involvering.

  • Sæt gang i lokalområdet √ - Det sociale fællesskab, legen og glæden er i centrum og skaber dermed gode muligheder for fastholdelse og medlemsrekruttering.
  • Nemt at igangsætte √ - Kræver få midler, og kan spilles i foreksempel hal, borgerhus eller forsamlingshus.
  • Udnyttelse af haltider √ - Seniorer foretrækker at være aktive i dagtimerne, hvilket skaber muligheder for bedre udnyttelse af haltider.

Vi glæder os til at høre fra din forening.