Brobygningsprojekter i DGI Storstrømmen

Udsatte børn og unges inklusion i foreningsfællesskaber (Guldborgsund Kommune)

DGI Storstrømmen, BROEN Guldborgsund og Guldborgsund Kommune er med dette projekt gået sammen om at udvikle en samlet bæredygtig indsats, der skal sikre at flere udsatte børn og unge inkluderes i foreningsfællesskabet. Formålet med projektet er at sikre, at alle børn i Guldborgsund Kommune i 7-14-års alderen får støtte og adgang til at blive en del af lokale idræts- og foreningsfællesskaberne på trods af de sociale- og økonomiske barrierer, de måtte være udfordret af. Projektet vil gerne:

  • bygge bro mellem børn i udsatte positioner og foreningslivet gennem en håndholdt indsats, hvor foreningsbrobyggere hjælper børnene til at starte op i foreningslivet.
  • Vil gerne skabe en bæredygtig indsats, hvor der gennem projektperioden opbygges et frivilligt team af foreningsbrobyggere og styrkes en kobling mellem de tre aktører
  • At sikre at idræts- og foreningslivet er klædt på til at tage godt imod og inkludere målgruppen i deres fællesskab

Kontaktpersoner: 
Alexandre Miler-Chebli
Gitte Herløv Spuur Hansen
Henrik Spuur Hansen

Se oplysninger nedenfor. 

Foreninger for alle – Lindholm indefra (Guldborgsund Kommune)

Med støtte fra Trygfonden kan DGI Storstrømmen arbejde for at bygge bro mellem det lokale foreningsliv og Lindholms børn og unge i Guldborgsund Kommune. Et af omdrejningspunkterne for Foreninger for alle – Lindholm indefra er, at projektet medvirker til at børn og unge oplever at deltage i stærke foreningsfællesskaber.

Kontaktpersoner: 
Sofie Bloch-Ibenfeldt
Pia Westergaard