DGI Storstrømmens udviklingspulje 2021

Med afsæt i DGI Storstrømmens strategiske handleplan kan der søges midler til udvikling af aktiviteter og projekter med henblik på at øge aktivitetsniveauet og medlemstilgangen i foreningen.

Handleplanen er blevet til i tæt samspil med vores medlemsforeninger og samarbejdspartnere lokalt. Den sætter en fælles ramme og retning for vores arbejde med at understøtte en positiv udvikling samt skabe merværdi i foreningslivet.

Hvem kan søge? Alle medlemsforeninger i DGI Storstrømmen. 

Hvad kan der søges til? Det er muligt at søge til projekter og aktiviteter, der understøtter et eller flere af den strategiske handleplans fem spor. De fem spor er:

  • Foreningernes behov     
  • Flere medlemmer          
  • Unge 13-25 år                 
  • Seniorer 60+                
  • Outdoor kyst               

Hvor meget kan man søge? Samlet puljestørrelse i 2021 er 200.000 kr. Der kan max. ansøges om 25.000 kr. pr. projekt/aktivitet.

Hvordan ansøger man? Udfyld ansøgningsskemaet med beskrivelse af projektet samt alle nødvendige oplysninger, der spørges om. Ansøgningen skal udfyldes af formand, næstformand eller kasserer. Ansøgning sendes til DGI Storstrømmens mail: storstroemmen@dgi.dk 

De samlede kriterier og oplysninger finder du her

Ansøgningsfrister 14. marts, 31. maj og 30. september

Se også de relevante kurser om eks. fundraising, flere instruktører, facebook og kommunikation, drift og jura og meget mere