Ungekultur og Inklusion

Vi arbejder målrettet med, at unge skaber deres egne fællesskaber

Unge skaber fællesskaber

Når unge skaber fællesskaber, byder unge ind med alt, hvad de har. Det gælder uanset, hvor man er vokset op, hvem ens forældre er, og hvor man har sin hverdag. Det ressourcebaserede perspektiv er derfor rammen for vores arbejde i team Ungekultur og Inklusion, fordi alle unge uanset baggrund kan bidrage til fællesskabet.

Vi arbejder med inklusion i indsatser, der sporer de unge i retning af foreningernes stærke energi og sammenhængkraft, og hvor unge tager medbestemmelse og medansvar for fællesskabet. 

Vi møder unge, hvor de er

Derfor arbejder vi, hvor de unge er. I lokalområdet, den boligsociale helhedsplan, på ungdomsuddannelsen eller i ungdomsklubben. Vi understøtter de unges fællesskaber i samarbejde med frontpersonale og idrætsforeninger, hvor de unge går forrest.