Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i DGI Storkøbenhavn 2019. Deltag og gør din stemme gældende.

DGI Storkøbenhavns generalforsamling afholdes 27. marts 2019.

Adresse: FDFs lokaler (Salen og Undergrunden), Rysensteensgade 3, 1564 København V.

Program
Kl. 17.30 Registrering og spisning 
Kl. 18.00 Formel velkomst v. formanden 
Kl. 18.15 Introduktion til aftenens program 
Kl. 18.30 Workshops (vælg mellem 1. Byudvikling, 2. Foreningspuljen og 3. Facebook og foreningsliv)
Kl. 19.15 Kaffepause 
Kl. 19.30 Generalforsamling ifølge vedtægterne 
Kl. 20.30 Nominering og kåring af årets ildsjæl og årets forening 
Kl. 21.00 Forventet afslutning og uformelt netværk

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 • Valg af dirigent. Dirigenten udpeger stemmetællere.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab (årsrapport) til godkendelse.
 • Indkomne forslag (der er ingen indkomne forslag).
 • Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering.
 • Fastsættelse af kontingent
 • Personvalg (se kandidatbeskrivelser her på siden):

  Flg. er på valg:
  Næstformand: Michael Gatten stiller op (nyvalg)
  Bestyrelsesmedlemmer: Pia Nisted (genvalg), Morten Skov Poulsen (genvalg), 3. kandidat (vakant)
  To suppleanter til bestyrelsen (hvert år)
  To kritiske revisorer (hvert år)

 • Eventuelt.

Tilmeld dig senest 27. marts på https://www.dgi.dk/arrangementer/201921000000

Udvikling i forening