Good Governance

Alle i idrættens verden kender til begrebet fair play. God opførsel og overholdelse af fælles regler er nøgleord i en sund forening. Men hvordan overfører din forening fair play fra sportsbanen til bestyrelseslokalet?

Hvad er Good Governance? 

Når man taler om ledelse, benytter man begrebet Good Governance. Man kan sige, at Good Governance er bestyrelseslokalets pendant til sportsbanens fair play. Good Governance er højt på dagsordenen i den offentlige og i den private sektor. I den frivillige sektor, som idrætten er en del af, er det ofte mere tilfældigt, om man beskæftiger sig med Good Governance.

Kopi af Good gOVERNANCE (7).png

Idrættens bidrag til samfundet, ville være stærkere og mere effektivt, hvis idrætten blev organiseret på en mere åben, gennemsigtig og struktureret måde.

Sylvia Schenk, Transparency International

I idrætten er Good Governance en forudsætning for, at foreningen kan modtage støtte, være med i en idrætsorganisation, og at medlemmerne bakker op om bestyrelsen. Men Good Governance er også en række principper om inddragelse, gennemsigtighed og diversitet, der er med til at sikre at foreningen udvikler sig i en god retning ind i fremtiden.

Her sætter vi fokus på tre principper, som bør indgå i foreningernes overvejelser om, hvordan man bedst muligt praktiserer Good Governance. Læs meget mere under de enkelte sider:

Næste skridt

Vi står klar til at hjælpe lige netop din forening med at optimere, hvor der er behov. Du kan læse meget mere her: