Årsmøde i DGI Sønderjylland 2019

Lørdag den 27. april 2019 blev der afholdt årsmøde i Arena Aabenraa

Læs det godkendte referat her

Program: 

09.00-12.00: Gåvært-uddannelse / Kom og prøv-aktiviteter 
12.00-13.00: Frokost 
13.00-13.30: Præsentation af Outdoor generelt 
13.30-15.00: DGI Sønderjyllands årsmøde


Bliv uddannet gåvært - gratis denne dag.

I forbindelse med DGI Sønderjyllands årsmøde lørdag den 27. april, tilbyder vi alle vores medlemsforeninger en gratis gåvært-uddannelse om formiddagen kl. 9.00 - 12.00. 

Du bliver klædt på til rollen som gåvært, og vi kommer omkring emner som: Hvordan er du en god vært? Hvordan planlægger man en tur?

Vi går selvfølgelig også en tur.

Hvis jeres forening efterfølgende starter et gåhold, kvitterer vi med en Bevæg dig for livet-jakke til gåværten. 
Det er gratis, og I kan tilmelde lige så mange, som I ønsker. 

Se video med lokal gåvært i Aabenraa

Kom og prøv - aktiviteter (uden tilmelding - tag praktisk tøj på): 
Bueskydning: En ny og hurtigt voksende aktivitet, der kombinerer fysisk, teknisk og teoretisk træning med leg, sjov og læring. Kan du mon ramme skiven? Alle kan være med. 
 
Aktive familier: Bevægelse i naturen målrettet familier med børn mellem 4 og 10 år. Få inspiration til at kombinere natur, motion og kvalitetstid med familien med specialdesignede lege, som kan udøves på tværs af alder, køn og niveau. Se video af aktive familier.
 
Fitness i det fri: Oplev hvordan naturen kan bruges som træningslokale. Vi laver øvelser, hvor vi bruger naturen og vores egen kropsvægt som redskab. 
 
Du har mulighed for at prøve to ud af de tre tilbud - bare mød op uden tilmelding.

Dagsorden er nedenstående ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.

  2. Landsdelsbestyrelsens beretning.

  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (årsrapport 2018) til godkendelse.

  4. Orientering om det nuværende års budget.

  5. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet nogle forslag.

  6. Valg til bestyrelse og revisor.

              a) Valg af formand (2 år)
                  Claus Klaris, formand, genopstiller

               b) Valg af bestyrelsesmedlem (2 år)
                   Jytte Damm-Nielsen, bestyrelsesmedlem, genopstiller

               c) En suppleant (1 år)
                   Iben Nielsen, genopstiller

               d) Kritisk revisor (2 år)
                   Laurids P. Madsen, genopstiller ikke
                   Landsdelsbestyrelsen indstiller Johnny Thomsen

7. Eventuelt.
Undervejs suspenderes årsmødet for at uddele priser til de frivillige i foreningerne:

  • DGI Sønderjyllands Idrætslederpris 2019
  • Uddeling af Unglederpokal indstiftet af det tidl. DDS Sønderjylland

Det er også denne aften, at vi uddeler midler fra Lokalforeningspuljen

(opdateret 6. maj 2019)