Skolespirerne: Giv børnene en god skolestart

Vil I give børnene i jeres område en god skolestart gennem et bevægelsestilbud i naturen?

Lad børnenes skoleparathed spire

Med Skolespirerne kan I være med til at øge børnenes skoleparathed gennem fokus på relationer og bevægelsesglæde - med naturen som arena.

Naturen er et godt alternativ til klassiske idrætter og bringer andre kompetencer i spil, så børnenes horisont udvider sig. De får jord i hovedet, våde fødder og tillid til sig selv og verden.

Naturen stiller ingen krav og er grobund for børns udvikling, men hvert tredje barn kommer kun i naturen én gang om ugen eller sjældnere. 

Derfor vil vi med Skolespirerne hjælpe med at give børnene trygge rammer for deres skolestart med naturen som arena, og det håber vi, at I er med på.

Skolespirerne er et tilbud for ALLE børn, der skal starte i skole og dem, der allerede går i børnehaveklasse, da venskaber på tværs af klassetrin kan skabe tryghed inden og under skolestart. Tilbuddet gælder også børn, der kan have brug for ekstra støtte. 

Undersøgelser viser

  • 2-3 elever i hver klasse trives ikke i forbindelse med skolestart
  • Antallet af indskolingsbørn med motoriske udfordringer var 29% i 2018 - heraf har 6 % direkte motoriske vanskeligheder

Børns motoriske niveau har betydning for, om de er i stand til at modtage undervisning og klare sig i skolen. Det handler både om at kunne sidde roligt på stolen, fokusere på undervisningen, og være med i løbe- og klatrelege i frikvarteret.

Skolespirerne er en kropslig tilgang til skoleparathed, der fokuserer på børnenes sansemotoriske, fysiske, sociale, emotionelle og kognitive udvikling. Det kan enten blive afholdt i institutionstiden eller i fritiden. 

Skal Skolespirerne afvikles i institutionstiden, aftaler foreningen selve aktiviteterne, mens personalet deltager og har det pædagogiske ansvar for børnene. Det kræver, at instruktørerne har mulighed for at være frivillig i dagtimerne.

Vælg en pakke til jeres forening

Model 1 - Startpakke:

Vi hjælper med instruktioner til de første tre træninger, hvor en DGI-underviser er til stede og løbende klæder en instruktør på til at sammensætte alsidige bevægelsesaktiviteter i naturen.

Derudover vil der være fokus på, hvordan man på bedste vis formidler øvelser og generelt skaber et bevægelsesmiljø, hvor alle børn oplever glæde. 

Model 2 - Uddannelse:

DGI uddanner instruktører fra foreningen til at bruge naturen som arena for bevægelsesaktiviteter med børnene, så instruktørerne får inspiration til at sammensætte en god bevægelsestime med passende udfordringer for alle børn.

Instruktørerne bliver præsenteret for teoretiske modeller, der kan understøtte dem i at udvikle aktiviteter i praksis. Derudover får de mulighed for at afprøve lege og aktiviteter, hvilket er med til at skabe tryghed for dem, når de afholder Skolespirerne.

Uddannelsen af 2-4 instruktører varer i alt 8 timer, men er fordelt på to moduler. 

Uddannelsesdage:
Modul 1: Tirsdag d. 28. marts 2023, kl. 17-21
Modul 2: Tirsdag d. 11. april 2023, kl. 17-21

Har I spørgsmål eller ønsker mere information se kontaktperson.

Vi kan kun vise dig vores video-indhold, hvis du accepterer marketing-cookies. Ret dine cookie-indstillinger