Styrk foreningens træner- og træningsmiljø

En god træningskultur skabes af de personer, der engagerer sig i klubben; trænere og ledere. Få din forening i topform med et endnu bedre træningsmiljø.

Hvad handler kurset om?

Kurset styrker træner- og træningsmiljøet i din forening. Vi kigger nærmere på, hvad der kendetegner netop træningskulturen og trænermiljøet i din forening, samt hvordan vi i fællesskab styrker det med udgangspunkt i jeres værdier, ønsker og behov, så jeres klub kommer i topform.

Vi skaber rammerne for, at I kommer til at tænke mere strategisk, og vi finder sammen en fælles retning for, hvilken træningskultur I ønsker i din klub. Herudover får I mulighed for vidensdeling mellem hinanden og lære hinanden og jeres kompetencer godt at kende.

Hvorfor er det vigtigt?

Trænerne er et af de vigtigste led i klubben, fordi de er tættest på jeres medlemmer. De er jeres ansigt udadtil, og netop derfor spiller de en afgørende rolle i forhold til at tiltrække og fastholde medlemmer i klubben. Trænerne er hele grundlaget for, at I lykkes med en stærk træningskultur og et sundt trænermiljø. For at det kan eksistere, er det vigtigt, at der mellem trænere såvel som bestyrelse er en fælles retning, så alle bærer den kultur, I fælles har valgt. Alt det arbejder vi med på kurset.

Hvad får min forening ud af kurset?

 • Vigtig viden om arbejdet med træningskultur og trænermiljø i løbeklubber
 • Øget bevidsthed om træningskulturen og trænermiljøet i klubben
 • Konkrete strategier til at styrke træningskulturen og trænermiljøet i klubben
 • Bedre mulighed for at få nye medlemmer og fastholde de nuværende
 • Et stærkere fællesskab i forbindelse med jeres træninger og aktiviteter
 • En fælles forståelse for jeres værdier og ønsket adfærd blandt medlemmer og frivillige
 • Endnu dygtigere og gladere trænere - og ikke mindst medlemmer
 • Mulighed for at højne motivation, trivsel og teamsamarbejde

Hvordan forløber kurset?

Kursusforløbet er delt i to med en periode på 3-4 uger mellem del 1 og del 2.

I del 1 får klubben mulighed for at arbejde med foreningens værdier.

 • Hvad vil I gerne stå for?
 • Hvordan ser jeres værdier ud i konkrete handlinger?

I denne proces kommer vi ind på den store indflydelse, træneren har som kulturbærer og kulturskaber. Efter den første aften får I mulighed for at efterleve jeres værdier i konkrete handlinger. Det vil medføre værdifulde erfaringer til del 2.

I del 2 arbejder vi med de erfaringer, I har gjort jer i forhold til jeres værdier og konkrete handlinger.

 • Er der sammenhæng mellem det I siger og det I gør?
 • Hvornår lykkes I med at skabe en stærk træningskultur og trænermiljø?
 • Hvornår kan det være svært?