Vedtægter

Er du interesseret i DGI Østjyllands retningslinjer for årsmøde, regnskab, bestyrelse, udvalg og andre vedtægtsbestemte beslutninger?

DGI Østjylland er stiftet den 7. september 2006 med henblik på at varetage DGI´s interesser i Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommune.

DGI Østjyllands formål er at styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed. Herunder at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter.

Læs DGI Østjyllands vedtægter her.