Bestyrelsen i DGI Østjylland

Vores bestyrelse viser vejen for hele landsdelen. Samtidig har vi tilknyttet forskellige aktivitets- og kompetencegrupper inden for hver idræt, der alle arbejder hårdt for at skabe arrangementer, aktiviteter og oplevelser. Alt sammen til gavn for vores østjyske medlemsforeninger og idrætsudøvere.

Bestyrelsens væsentligste arbejdsopgaver

  • Sætter den overordnede retning for DGI Østjylland
  • Vedtager strategi, handleplaner og budgetter
  • Sikrer gennemførsel og opfølgning på strategi, indsatser og økonomi
  • Ansætter direktøren, der har ansvaret for den administrative organisation
  • Udarbejder retningslinjer for arbejdet med de enkelte idrætter  
  • Opretter udvalg, grupper og netværk med særlige fokuspunkter
  • Optager nye medlemsforeninger 
  • Bevilger penge til projektansøgninger  
  • Repræsenterer DGI Østjylland udadtil og indadtil i DGI
  • Indgår samarbejder med andre aktører såsom kommuner, fonde mv.

Bestyrelsen får vejledning om principielle, politiske og holdningsmæssige spørgsmål i Ledelsesforummet, der består af alle ansatte, frivillige og folkevalgte i DGI Østjylland.