Årsmøde 2021

DGI Østjylland afholder årsmøde 2. september 2021 i DGI Huset i Aarhus.

Et meget anderledes år skal rundes af. 2020 lukkes ned med årets formandsberetning og regnskab. Vi hylder også det østjyske foreningsliv med tre priser. 

3 priser igen i 2021 

Til årsmødet kårer vi igen Årets Forening, Årets Ildsjæl og Årets Unge Ildsjæl.

 • Årets Forening går til en østjysk forening, som har gjort sig særligt bemærket
 • Årets Ildsjæl er en person, der på den ene eller anden måde yder en ekstra indsats i en østjysk forening
 • Årets Unge Ildsjæl går til en østjysk ildsjæl under 25 år, som lægger mange kræfter i foreningslivet

Program

Kl. 18.00: Indtjekning og spisning 
Kl. 18.45: Velkomst og åbning af årsmødet

 • Præsentation af aftenens program v/ Torben Märcher, formand
 • Præsentation af bestyrelsen v/ Torben Märcher
 • Valg af dirigent og stemmetællere v/ Torben Märcher
 • Årets beretning 2020 v/ Torben Märcher
 • Regnskab 2020 v/ Flemming Poulsen, direktør
 • Indkomne forslag*
  • Forslag til nye vedtægter
 • Orientering om budget 2021 v/ Flemming Poulsen

Kl. 20.00: Pause med kaffe og kage 
Kl. 20.15: Kåring af Årets Forening 2021, Årets Ildsjæl 2021 og Årets Unge Ildsjæl 2021 i DGI Østjylland 
Kl. 20.30: Årsmødet fortsætter

 • Valg til bestyrelsen
  • Valg af to bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
  • Valg af 1 kritisk revisor
  • Valg af 1 kritisk revisorsuppleant
 • Eventuelt

Senest kl. 21.30: Tak for i aften

* Forslag, der af medlemsforeningerne ønskes behandlet af årsmødet, skal skriftligt være DGI Østjylland i hænde senest tre uger før årsmødet via oestjylland@dgi.dk. Umiddelbart efter modtagelse af sådanne forslag vil disse blive tilstillet medlemsforeningerne til orientering.

Endelig dagsorden inkl. forslaget til nye vedtægter og regnskab mv. udsendes op til mødet. Programmet er med forbehold for ændringer.