Jubilæumsfonden

Hvis din forening har en god idé, kan DGI Østjyllands Jubilæumsfond måske støtte med penge. Jubilæumsfonden giver støtte til anderledes idrætsarrangementer og foreningsbaserede projekter for og af DGI Østjyllands medlemsforeninger.

Hvad støtter Jubilæumsfonden?

Jubilæumsfonden giver støtte til to typer af aktiviteter:

  • Anderledes foreningsarrangementer
  • Foreningsbaserede projekter

Der gives ikke støtte til materialer, redskaber, mursten og lignende.

Tilskud til anderledes foreningsarrangementer

Jubilæumsfonden støtter eksempelvis foreningsarrangementer i DGI-huset i Aarhus. Hvis din forening vil have et arrangement for et hold, trænerne eller hele foreningen, vil DGI Østjylland gerne arrangere en aktivitetsdag i DGI-huset med instruktører påsat. Arrangementet med halleje og instruktører finansieres med 2/3 af Jubilæumsfonden (dog indgår klatring ikke som mulighed).

Jubilæumsfonden giver naturligvis også støtte til anderledes foreningsarrangementer, der afholdes hjemme i din egen forening.

Tilskud til foreningsbaserede projekter

Desuden giver Jubilæumsfonden tilskud til foreningsbaserede projekter, som bidrager til at realisere DGI Østjyllands målsætning om at få flere børn, unge og voksne til at dyrke idræt i en østjysk forening. Foreningsprojekterne skal styrke lokalforeningen som ramme om idræt, og kan eksempelvis være igangsætning af idræt for overvægtige børn eller udvikling af idræt om dagen til seniorer.

Der kan både være tale om mindre projekter i den lokale forening, som primært finansieres af Jubilæumsfonden, og om større projekter, hvor tilskuddet fra Jubilæumsfonden indgår som medfinansiering i en større ansøgning om eksterne midler, fx kommunernes udviklingspuljer.

DGI Østjylland vil gerne indgå i større samarbejder med lokalforeninger om at søge eksterne midler til store projekter. Har du en god idé på vegne af din forening, tøv derfor ikke med at tage kontakt til Flemming Poulsen, direktør, på tlf. 2020 2436 eller flemming.poulsen@dgi.dk.

Hvem bestemmer i fonden?

Det er DGI Østjyllands bestyrelse, som løbende tager beslutning til de indkomne ansøgninger.

Fonden administreres af Flemming Poulsen, direktør, som kan kontaktes på tlf. 2020 2436 eller flemming.poulsen@dgi.dk.

Sådan søger du

Vil du på vegne af din forening ansøge om støtte til et anderledes idrætsarrangement, bedes du kontakte konsulenten indenfor den idræt, som har det primære fokus i arrangementet. Find din idrætskonsulent ved at klikke her

Ønsker du på vegne af din forening at ansøge om støtte til et foreningsbaseret projekt, bedes du indsende en skriftlig ansøgning pr. mail til Flemming Poulsen, direktør, på flemming.poulsen@dgi.dk.

En ansøgning skal som minimum indeholde følgende punkter:

  • Beskrivelse af projektidéen
  • Hvad går idéen ud på?
  • Hvorfor vil I lave projektet?
  • Hvad skal projektet gøre godt for?
  • Projektets tidsplan
  • Budget (herunder et budget for indtægter i form af eksempelvis deltagerbetaling, kommunal støtte, andre fondsmidler)
  • Kontaktpersons navn, adresse og telefonnummer
  • Foreningsformandens underskrift

Jo mere vi ved om jeres projekt, jo bedre er vi i stand til at give de indkomne ansøgninger en fair behandling. Måske har vi endda mulighed for at anvise andre og/eller supplerende støttemuligheder.

I er også meget velkomne til at kontakte DGI Østjyllands kontor for at få en mere uformel snak om jeres idéer. Vi bidrager gerne med råd og vejledning allerede i idéfasen.

Ansøgningsfrist

Der er løbende ansøgningsfrist.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til Jubilæumsfonden eller relevansen af jeres arrangement/projekt i forhold til fonden, bedes du kontakte Flemming Poulsen, direktør, på tlf. 2020 2436 eller flemming.poulsen@dgi.dk.

Om Jubilæumsfonden

AAG's Jubilæumsfond blev stiftet i 1979 af pengegaver foræret til Aarhus Amts Gymnastikforening i anledning af foreningens 50 års jubilæum.

I 2001 blev fondens navn ændret til DGI-Århusegnens Jubilæumsfond og endelig i 2007 igen ændret til DGI Østjyllands Jubilæumsfond i forbindelse med fusionen mellem DGI-Århusegnen og Randersegnens Gymnastik- og Idrætsforeninger.