Flere unge i foreningslivet

DGI Østjylland udbyder en ansøgningspulje under navnet 'Flere unge i foreningslivet' til foreningsbaserede indsatser målrettet netop at få flere unge i foreningslivet. Puljen har særligt fokus på inaktive, senstartere og genstartere.

Baggrund for puljen

DGI har i de kommende år særligt fokus børn og unge. Idrætsforeningerne gør allerede en stor forskel og lykkes med at tilbyde aktiviteter, som mange børn og unge er en del af.

Det ændrer desværre ikke på, at foreningslivet over en bred kam til stadighed har svært ved at motivere de unge til at fortsætte med at dyrke idræt, når de når 12-13-års alderen, ligesom der i disse år er der meget få nystartere.

Hvis vi vil have flere nye, unge medlemmer i idrætsforeningerne, er vi nødt til at tænke anderledes. Derfor inviterer DGI nu foreningerne til at eksperimentere med nye indsatser målrettet unge.

DGI Østjylland udbyder i denne forbindelse en ansøgningspulje under navnet 'Flere unge i foreningslivet' til foreningsbaserede indsatser målrettet at få flere unge i foreningslivet – med særligt fokus på inaktive, senstartere og genstartere.

Puljen er åben for, at din forening selv eller i fællesskab med andre foreninger kan ansøge til større eller mindre indsatser, der får flere unge til at deltage i foreningslivet.

Puljen er på cirka 500.000 kr. årligt fra 2019-2023.

Værd at vide om Flere unge i foreningslivet, før din forening søger

Målgruppe

Puljen er målrettet unge (13-24 år) i foreningslivet med særlig fokus på inaktive, senstartere og genstartere. Puljens formål er at afprøve nye måder at tiltrække unge til foreningslivet, fx gennem fokus på anderledes aktiviteter, organisering og/eller kommunikation.

Ansøgningsfrist

Der er ikke nogen decideret ansøgningsfrist. Puljen uddeles årligt efter først-til-mølle-princippet på baggrund af en vurdering af projekterne.

Hvem kan søge?

Medlemsforeninger i DGI Østjylland.

Beløbsgrænse

Der kan ansøges om maks. 40.000 kr. pr. projekt, men det samme projekt kan ansøges i flere år.

Hvordan søger min forening?

Udfyld dette skema og send til anna.jepsen@dgi.dk.

Hvad støtter puljen?

Indsatser, der får flere unge til at dyrke idræt og deltage i foreningslivet.

Hvad støtter puljen ikke?

Udgifter, der allerede er afholdt før bevillingen.

Dokumentationskrav

Som afslutning på projektet skal vi have en kort skriftlig opfølgning på projektets mål. Hvordan er det gået, hvor mange unge er blevet aktive, hvordan og hvornår?

Vi har ikke krav om indsendelse af regnskab, men der kan foretages stikprøvekontroller.

Bliv inspireret til jeres ungeprojekt

I de kommende afsnit herunder finder du inspiration og fakta om unge og foreningsidræt, og hvilke overvejelser din forening med fordel kan gøre sig i forhold til alder og emnerne aktivitet, kommunikation og organisering.

Kombineret med jeres projektidé og lokale erfaringer kan I derefter udfylde ansøgningsskemaet. I ansøgningsskemaet skal I blandt andet udfylde en matrix til afkrydsning for at overskueliggøre og fokusere jeres indsats.

Sæt kryds i de felter, hvor foreningen gerne vil gøre en forskel. Overvej hvem, I vil målrette jeres indsats mod, og hvordan I vil tiltrække nye, unge medlemmer.

Fakta og overvejelser i forhold unge og deltagelse i foreningsidræt

Alder og livsfaser

 • Unge er presset på tid – særligt i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Her 'mister' de 11,5 rådighedstimer om ugen til transport, lektier og fritidsjob m.m. Snak gerne med unge i overgangsfaserne om ambitioner og tid, og skab dialog mellem ældre og yngre spillere. Vis, at det kan lade sig gøre fortsat at være en del af foreningslivets aktiviteter – også på 'nedsat tid'.
 • Unge oplever et stærkt forventningspres om, at de skal præstere på alle arenaer. Mange klassiske foreninger bidrager til dette forventningspres med en 'go pro or go home'-tankegang. Det vil sige forventninger om, at man virkelig prioriterer sin idræt. Giver vi de unge det frirum, de har brug for?
 • Tidspunktet for uddannelsesstart repræsenterer et potentiale for at rekruttere unge til foreningen, da mange unge flytter hjemmefra. Her orienterer de unge sig mod at skabe en ny tilværelse med nyt indhold og nye netværk. I denne overgangfase er unge derfor mere modtagelige over for input til aktiviteter.

Aktivitet målrettet inaktive, senstartere eller genstartere

 • Teenagere starter gerne på nye aktiviteter i de sene ungdomsår. Denne fase er derfor ikke udelukkende en frafaldsfase. Se derfor potentialet i senstartere og genstartere. Generelt er senstartere og genstartere en målgruppe, vi fortsat mangler viden om i forhold til at kunne tilpasse aktiviteter.
 • 31 procent af alle unge i Danmark er 'forbeholdne' – det vil sige, at de er midlertidigt inaktive
  • 2 ud af 3 forbeholdne unge ønsker at være mere aktive – det handler om at gøre det så nemt som muligt, og mindske kløften mellem intention og handling
  • De hælder til ’klassiske’ motionsformer, fx løb, fitness, yoga, badminton m.fl.
  • Forbeholdne unge har en præference for at være aktive i naturen, derhjemme eller i faciliteter, der egner sig til motion

Kommunikation

 • Overvej om det er nemt at finde praktisk information om jeres aktiviteter
 • Overvej om I målretter jeres kommunikation mod personer, som ikke er i foreningen? Er I nysgerrige i forhold til nye eller dem, der er stoppet?
 • Kommunikér med de unge og ikke til de unge
 • Giv de unge et ’WHY’ – Hvorfor skal de starte op/forsætte i foreningen? Og hvordan?
  • Fortæl en historie: Overvej hvem din målgruppe er og fortæl en historie, der er relevant for netop dem
  • Tal til følelserne: Videoer, som kan frembringe følelser, er noget af det mest virkningsfulde, når det handler om at skabe opmærksomhed og fastholde en (ung) målgruppe
  • Få ansigt på: Find en fra din forening, der er dygtig foran et kamera og som kan tale til målgruppen (en de kan identificere sig med måske)

Organisering

 • Det er essentielt for unges motivation og fastholdelse, at de inddrages og oplever at have medbestemmelse
 • Overvej livsfaserne og uddannelsesstart i forhold organisering, fx ved at tilpasse træningsmængden det første halve år på ungdomsuddannelser, skabe klubsamarbejder m.v.
 • Sørg for at unge føler sig velkomne – bødekasser, straf-armbøjninger og regler om, at man ikke må gå til fest, skubber unge væk
 • Unge ønsker ikke at forpligte sig for længe – hverken som medlem eller som frivillig. Overvej det i forhold til fleksibilitet af opgaver og medlemskab
 • Især de forbeholdne unge har en idé om, at de er dårligere end andre. De ønsker ikke at blive udstillede, og det er vigtigt for dem, at de deltager på et hold, hvor der er andre på samme niveau.
 • Overvej at opdele hold i forhold til niveau og ambitionsniveau

Hvis du ønsker mere viden, er du velkommen til at dykke ned i rapporten Unge, idræt & fællesskab udgivet af DGI Unge-taskforce i 2018.