Den Gode Velkomst

Et godt førstehåndsindtryk, et trygt og åbent miljø samt trænere og klubkammerater der viser, at de har en interesse i dig. Lær hvordan i bliver bedre til at skabe længerevarende relationer og gladere idrætsudøvere i jeres forening.

Hvorfor er det egentlig, at nogle foreninger oplever et stort frafald, mens andre fastholder medlemmerne længe og har let ved at få nye medlemmer?

En af hemmelighederne ved fastholdelse er at give medlemmerne og de frivillige en god velkomst. Det gælder både før, under og efter det første fysiske møde med jeres forening. 

Hos DGI mener vi, at det er jeres forenings aktiviteter, der tiltrækker og fællesskabet, der fastholder medlemmer. For både børn og voksne vil gerne føle sig set, hørt og anerkendt og vores erfaringer viser, at vores mentale sundhed øges når vi har sociale fællesskaber, hvor vi oplever, vi hører til. Så når DGI hjælper foreninger med Den gode velkomst, er fælleskabskulturen en del af det. Og ofte er det små mikrohandlinger, som gør, at nye medlemmer kommer godt fra start.

Hos DGI Østjylland står vi derfor altid klar til at hjælpe jer ude i foreningerne med, hvordan i bliver en bedre til at give både trænere og medlemmerne Den Gode Velkomst. Her afholder vi Workshops samt giver rådgivning til, hvilke konkrete tiltag i kan gøre jer ude i klubberne og foreningerne, for at opretholde og tiltrække nye medlemmer.