Next Generation Boys and Girls

Next Generation Boys and Girls er et EU-støttet uddannelsesforløb, som har til formål at introducere de unge til foreningsliv, frivillighed og dansk kultur.

Næste generation af unge med anden etnisk baggrund end dansk kan være med til at gøre verden til et bedre sted at være, hvis de griber chancen og bliver klogere og tænker smartere end generationen før dem.

DGI har i samarbejde med koordinatorer i boligsocialeområder i Helsingør, Hillerød, Nivå og Farum samt asylcentrene Sandholm og Sjælsmark arbejdet med de unges identitetsdannelse, udvikling og styrkelse af deres forståelse af dem selv.

De unge er blevet kompetenceløftet i forhold til foreningsliv, frivillighed og forståelse af det demokratiske samfund omkring dem.

Målet var at berige deres begrebsverden og tilbyde rollemodeller blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk indenfor idræt, politik, erhverv og kultur, så de har nogen at spejle sig i. På den måde kan de på sigt blive samfundsduelige forældre. De er på lige fod med alle andre.

Unge etniske minoritetsmænd og -kvinders forhold til ligestilling og demokrati er under pres af de gamle muslimske traditioner, og der er en kulturarv, som skal brydes for at integrationen kan få en varig effekt.

Houda Bayoumi, pædagog med speciale i etniske minoritetspiger, Helsingør Kommune

Vi kan kun vise dig vores video-indhold, hvis du accepterer marketing-cookies. Ret dine cookie-indstillinger