Årsmøde 2020

Vil du være med til at gøre en forskel for idrætten i Nordsjælland?

Invitation til alle DGI Nordsjællands medlemsforeninger. Medlemsforeninger kan møde og stille spørgsmål til Landsdelsbestyrelsen, der vil være tid til netværk og ikke mindst en uformel snak. 

DGI Nordsjællands Årsmøde afholdes tirsdag 24. november 2020 i Royal Stage, Milnersvej 39, 3400 Hillerød. 

Indstillinger til Årets træner/leder
Hjælp os! Hvem skal have prisen, æren og 5.000 kr. Kender du en træner/leder, der ser udfordringer som en leg og får andre til at lege med? Indstil din favorit til Årets træner/leder i DGI Nordsjælland. Frivillige trænere/ledere gør et kæmpe stykke arbejde og yder en imponerende indsats i Nordsjællands idrætsforeninger. Det kræver energi, lyst og tid at stå i spidsen for en forening eller et hold. 

Læs kriterier for indstilling 
til prisen og hvem der kan indstille i skemaet Download og udfyld skema til prisen - Årets træner/leder 2020Fristen for indstilling af kandidater er 11. oktober 2020.

Indstillinger til Årets initiativ pris
Initiativprisen gives til et arrangement/event/konference/projekt/samarbejde, der har skabt særlig værdi og udvist samfundssind. Med prisen følger 5.000 kr.

Læs kriterier for indstilling til prisen og hvem der kan indstille i skemaet Download og udfyld skema til prisen - Årets initiativ 2020Fristen for indstilling af kandidater er 11. oktober 2020.

Kåring af Årets træner/leder, Årets forening og Årets initiativ finder sted forud for årsmødet 24. november 2020 på DGI Nordsjællands Årsmøde.

Dagsorden jf. vedtægter
1. Valg af dirigent
2. Landsdelsbestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2019 til godkendelse, samt meddelelse af decharge
4. Indkomne forslag 
5. Fremlæggelse af budget og kontingent for det kommende år til godkendelse
6. Valg 
7. Eventuelt


Særlig info omkring corona
Vi følger Sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Vi har alle et ansvar for at passe godt på hinanden og begrænse smitten af COVID-19 i Danmark.

Årsmødet afvikles uden forplejning. 
Der vil være ekstra god plads i salen, så vi imødekommer retningslinjer ift. afstandskrav.