Årsmøde 2023

Vær med, når DGI Nordsjælland slår dørene op til årsmødet.

DGI Nordsjællands Årsmøde afholdes 21. november 2023 på Pharmakon Konferencecenter i Hillerød. Årsmødet er åbent for alle DGI Nordsjællands medlemsforeninger, og det er ved denne lejlighed, at der er valg til DGI Nordsjællands bestyrelse

Dagsorden jf. vedtægter
1.  Valg af dirigent. 
2.  Landsdelsbestyrelsens beretning. 
3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt meddelelse af decharge. 
4.  Indkomne forslag
5.  Fremlæggelse af budget og kontingent for det kommende år til godkendelse.
6.  Valg 
7.  Eventuelt

Indkomne forslag
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet skal være DGI Nordsjællands kontor i hænde senest fire uger inden årsmødets afholdelse. 

Book et kort dialogmøde?
Har jeres forening spørgsmål omkring afvikling af aktivitet i samarbejde med DGI, spørgsmål om foreningsudvikling, en foreningsudfordring, frivillige eller andet, så benyt chancen til, at booke dialogmøde med en idrætskonsulent eller et bestyrelsesmedlem. Dialogmøderne afvikles i tidsrummet kl. 17.00-17.30. Hvis du tilmelder dig et dialogmøde, modtager du information om tid og sted forud for Årsmødet.