Partnerskaber

Vi ønsker at indgå partnerskabsaftaler med lokalforeninger og evt. idrætscentre og idrætsfællesskaber

Formål med partnerskaber er at få afprøvet, udviklet og gjort sig erfaringer med udvalgte temaer, som viser sig aktuelle i forhold til foreningerne, borgere og det omgivende samfund.

Partnerskabsaftalerne vil have forskelligt indhold og forskellig løbetid, men kan maksimalt løbe over en 2 årig periode.

Partnerskabsaftalen rummer bl.a. beskrivelse af temaet, der skal arbejdes med, mulig økonomi til at understøtte arbejdet samt ydelser og support fra DGI Nordjylland i forlængelse af fælles aftalt formål, mål og handleplan.

I partnerskabsaftalerne kan DGI bl.a. byde ind med:

 • Tæt dialog, sparring, rådgivning, inspiration, videndeling samt proces- og projektstøtte fra initiativets projektleder og DGI’s øvrige konsulenter
 • Konkret hjælp til evt. fundraising, fx fra DIF og DGI’s foreningspulje (se Link), kommunepuljer eller andre relevante tilskudsmuligheder
 • Foreningsudviklingsforløb
 • Online kurser/oplæg/foredrag
 • Inspirationsmateriale
 • Tilbud om kurser
 • At initiere samarbejde med uddannelsesinstitutioner, hvor studerende kan have interesse i fx analyse, udvikling, testning eller evaluering knyttet til det valgte udviklingsområde
 • Afholdelse af fokusgruppe undersøgelser, fx i forhold til tema om nye målgrupper
 • Networking og erfaringsudveksling med andre foreninger, der fx er optaget af samme tema
 • Vejledning i markedsføring (SoMe) og konkret hjælp til udfærdigelse af materialer
 • Formidling af erfaringer og succeshistorier fra indsatserne
 • Støtte til idrætscentre og idrætsfællesskaber i forhold til evt. facilitets- og aktivitetsudvikling

Idrætsforeningen / idrætscentret / idrætsfællesskabet byder ind med:

 • En tilslutning til det overordnede formål med dette initiativ fra DGI Nordjylland
 • Prioritering af udforskningen af det tema, der er aftalt, der skal udfoldes – hvad angår foreningens generelle engagement og ressourcemæssige engagement (penge, tid, frivillige kræfter)
 • Indgåelse af en samarbejdsaftale med DGI Nordjylland
 • En primær ansvarlig for indsatsen samt nedsættelse af en form for styregruppe – for at sikre energi og drive i indsatsen samt tæt samarbejde, kommunikation og koordinering mellem foreningen og DGI Nordjylland
 • Løbende information til og involvering af lokalsamfundet og foreningens medlemmer
 • Forpligter sig til formidling af resultater og erfaringer til DGI Nordjyllands øvrige foreninger

Det er vigtigt at temaet, der skal indgås samarbejde om at afprøve, udfolde og udforske i den enkelte idrætsforening, tager afsætning i foreningens interesser, ønsker og latente behov.

Foreningerne skal finde det meningsfuldt at udfolde et område eller tema, som ligger i deres ”nærmeste udviklingszone”. Et tema, som ligger i idebanken og evt. har været på manges læber over en periode, men hvor den endelige beslutning og de menneskelige og evt. økonomiske ressourcer aldrig er blevet allokeret.

Samarbejdet kan også tage afsæt i eksisterende tiltag, som man gerne vil give nyt liv, rebooste eller reorganisere for at afprøve tiltagets berettigelse én gang til.

Temaet, der skal samarbejdes om at afprøve og udfolde, tager derfor sit afsæt i foreningens optagetheder og behov.