Kommunegruppen

Gruppens fokusområde er kommunesamarbejde og den kommunalpolitisk strategi i DGI Nordjylland.

DGI Nordjyllands kommunesamarbejde og kommunalpolitiske strategi handler primært om at synliggøre hvad DGI kan samarbejde med kommunerne om inden for - Sundhed, faciliteter, folkeoplysning, skole- og institutionsområdet, idrætspolitiske handleplaner, lokaludvikling og borgerinddragelse. Gruppen skal derfor være med til at:

 • at finde og synliggøre de gode eksempler på ovennævnte områder.
 • at strukturere tilgang til en opfølgende indsats.
 • at skabe en indgang til DGI Nordjylland.
 • at skabe et idrætspolitisk netværk i Nordjylland.
 • at arbejde for at DGI Nordjylland er de Nordjyske kommuners foretrukne samarbejds- og sparringspartner på alle relevante områder.
 • at synliggøre overfor foreningslivet hvordan DGI i.f.t. deres udfordringer (struktur, økonomi, fastholdelse og deres rettigheder), kan være samarbejdspartner.

Gruppens arbejdsopgaver er at understøtte bestyrelsen, og dette gøres med konkret udgangspunkt i:

 • DGI Nordjyllands statusrapporter
 • Handleplaner på området
 • Økonomi og målsætninger
 • Områdets udvikling
 • Samt på baggrund af mere generelle analyser, diskussioner og refleksioner inden for gruppens fokusområde.

4 årlige møder

Ud over gruppemøderne afholdes:

 • Hvert efterår, i samarbejde med DIF, en idrætspolitisk konference med deltagelse af embedsmænd og politikere.
 • Idrætspolitisk netværk - alle kommuner, DIF og DGI deltager.