Idrætsgruppen

Gruppen skal understøtte idrætternes udvikling, så der er sammenhæng mellem strategi, vision og daglig drift i idrætsafdelingen.

Gruppens arbejdsopgaver er at understøtte bestyrelsen i arbejdet med idrætternes udvikling. Analysearbejdet tager udgangspunkt i den daglige drift ved at gøre brug af:

  • DGI Nordjyllands statusrapporter
  • Aktiviteternes handleplaner
  • Økonomi og målsætninger
  • Aktiviteternes udvikling
  • Generelle analyser, diskussioner og refleksioner for idrætsafdelingen. 

4 årlige møder 

Ud over fire gruppemøder afholdes der:

  • et årligt møde med de øvrige idrætter (idrætsgruppen deltager)
  • et årligt møde med de prioriterede idrætter (idrætsgruppen deltager)
  • et årligt fælles møde med Idrættens forum (Hele bestyrelsen deltager)
  • Idrættens forum, hvor der er 1-2 repræsentanter fra hver idræt

Idrætspolitik

Gruppens medlemmer repræsenterer DGI Nordjylland i politiske sammenhænge både ud af organisationen samt ind i organisationen.