Få digital hjælp til jeres foreningsarbejde

Det kan være svært at gennemskue, hvad digitale løsninger kan og hvordan de adskiller fra hinanden. Vi kan rådgive jer i valg og sammensætning.

Der findes mange forskellige digitale løsninger på markedet, som på hver sin måde kan opfylde et behov i din forening. Det kan være svært at gennemskue, hvad de kan og hvordan de adskiller sig fra hinanden. Vi kan hjælpe jer med at blive klar til at træffe beslutningen om, hvilken løsning der er den bedste for jer. I sidste ende er det dog jer der skal træffe beslutningerne. På vejen dertil kan vi hjælpe med:

  • Afklaring af foreningens behov og ønsker til den digitale foreningsadministration fx i henhold til intern og ekstern kommunikation i foreningen, økonomi, medlemshåndtering, medlemsrekruttering, samarbejdsløsninger, opbevaring af data, digital understøttelse af frivillighed mv.
  • Sortering i mulige løsninger så I ender ud med 2-4 relevante bud, der på forskellig vis matcher jeres samlede ønsker/behov.
  • Hel eller delvis facilitering af processen fra behovsafdækning til slut implementering og evaluering

Læs eksempelvis hvordan Silkeborg Skøjteløberforening har kastet sig ud i en digital moderniseringsproces, som skal geare foreningen til fremtiden og samtidig frigøre tid til foreningens frivillige - se artiklen

Vi fortsætter i 2022 med at sætte vi ekstra fokus på den digitale udvikling af vores medlemsforeninger med et digitalt løft til en meget fordelagtig pris.

I får hjælp af en foreningskonsulent i op til 20 timer (heraf kan de 10 timer være ude hos jer)

  • Værdi: 12.000 kr.
  • DGI tilskud: 10.000 kr.
  • Din pris: 2000 kr.