DGI Midtjyllands årsmøde 2021

Bestyrelsen har nu fastsat datoen for vores ordinære årsmøde, som vi normalt skal afvikle i april måned. Årsmødet holdes
Onsdag 25. august 2021 kl. 19.00 i Hammerum Hall'n. Alle foreningsledere er velkomne.

DGI Midtjylland indkalder hermed til ordinært årsmøde – onsdag 25. august 2021 kl. 19.00 i Hammerum Hall´n, Frølundvej 41, Hammerum, 7400 Herning.

Årsmødet skal jf. vedtægter § 6 afholdes inden 1. maj. Grundet Covid 19-restriktioner valgte bestyrelsen at udsætte årsmødet til et tidspunkt, hvor forsamlingsloftet giver mulighed for at alle interesserede kan deltage.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere
 3. Aflæggelse af beretning v/ Lars Engeborg, formand
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v/ Ole T. Sørensen, direktør´
 5. Indkomne forslag – jf. § 6 stk. 4
  Virtuelt årsmøde:
  Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring som gør det muligt at afholde virtuelt årsmøde såfremt et fysisk årsmøde ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud – se forslag her til højre af ny § 6 stk. 2.
 6. Fremlæggelse og drøftelse af handlingsplan og økonomisk styringsplan for de kommende år v/ Ole T. Sørensen
 7.  Valg:
   Valg af op til 3 medlemmer af bestyrelsen for 2 år
   På valg er:
 • Preben Sørensen, Sinding (modtager genvalg)
 • Erling Joensen, Viborg (modtager genvalg)
 • Ulrik Hyldgaard, Lind (modtager ikke genvalg)

  Bestyrelsen indstiller Frank Heidemann Sørensen, Engesvang, som kandidat til den ledige bestyrelsespost.

  Valg af en kritisk revisor for to år ad gangen. På valg er:
  På valg er:
  - Jens Sørensen, Resenbro (modtager genvalg)
   Valg af kritisk revisorsuppleant for et år ad gangen.
  På valg er:
  - Martin Damholdt, Sunds (modtager genvalg)

 

 1. Eventuelt