DGI Midtjyllands årsmøde 2020

Årsmødet - der var udsat fra april - blev afviklet mandag 21. september i mødelokalet på DGI Midtjyllands kontor.

Se Dias fra årsmødet

Du kan se skriftlig beretning og årsrapport via links i boksene.

Følgende var på valg og blev genvalgt

Formand - Lars Engeborg, Sejs 
Tre medlemmer til bestyrelsen for to år
- Daniel Andersen, Viborg 
- Frits Vistisen, Gjessø 
- Lis Kaastrup Jensen, Jebjerg 
Kritisk revisor for to år
- Hanne Kjeldsen, Bjerringbro 
Kritisk revisorsuppleant for et år
- Martin Damholdt, Sunds 

Protokol - kort referat