DGI Midtjyllands bestyrelse

I spidsen for DGI Midtjylland står landsdelsbestyrelsen, der udstikker retningen for organisationen mellem årsmøderne, som holdes hvert år i april måned.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har et emne, som du mener kan være relevant for bestyrelsen. Vi holder møde ca. en gang i måneden. Referater fra vores møder kan du se her til højre på siden.

Her nederst på siden kan du se bestyrelsen med kontaktoplysninger.