Projekter i DGI Midt- og Vestsjælland

Vi udvikler løbende vores aktiviteter med udviklingsprojekter og implementeringsprojekter, som afspejler foreningers og samfundets behov.

I DGI Midt og Vestsjælland ønsker vi, at flere skal have mulighed for at opleve glæden og fællesskabet ved idræt og foreningsliv. Derfor arbejder vi på en række projekter og initiativer, der alle på den ene eller anden måde har til formål at gøre idræt og foreningsliv mere tilgængeligt for udvalgte målgrupper.

Her får du et overblik over vores nuværende projekter.