Garmin GPS - DGI Midt- og Vestsjælland

DGI Midt- og Vestsjælland har 25 Garmin GPS'er til udlejning.

Pris

Kr. 50,- pr. stk. pr. dag for DGI-medlemmer
Kr. 100,- pr. stk. pr. dag for øvrige