DGI Fyn Årsmøde 2019

DGI Fyn afholdt årsmøde torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00-21.00.

Program for årsmødet

Kl. 19.00 Årsmødet starter. 
Velkomst ved Gitte Madsen, formand DGI Fyn, herefter ordinært årsmøde.

Kl. 21.00 Årsmødet forventes afsluttet.

Registrering af deltagere starter kl. 18.30 – og fortætter frem til kl. 19.15. DGI Fyn er vært ved en let forplejning under mødeforløbet.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent. Dirigenten udpeger stemmetællere.
 2. Landsdelsbestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (årsrapport) til godkendelse.
 4. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være kontoret i hænde senest 28. februar 2019.
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år og en suppleant til landsdelsbestyrelsen. Valg af en kritisk revisor og en revisorsuppleant. Man kan opstille direkte på årsmødet. Kandidater, som senest 28. februar 2019 meddeler, at de opstiller, har mulighed for præsentation i det materiale, som udsendes inden årsmødet (Præsentationen skal være kontoret i hænde senest samme dato til hans.soerensen@dgi.dk).
 8. Eventuelt.


Stemmeberettigede ved årsmødet er:

 • 5 repræsentanter for hver medlemsforening i DGI Fyn.
 • DGI Fyns Landsdelsbestyrelses- og udvalgsmedlemmer.
 • Frie skoler med hver en delegeret (skoler, der er medlem af DGI Fyn).

Kun fremmødte personer kan stemme.

Alle, der er medlem af en forening i DGI Fyn, og som er fyldt 18 år, er valgbar.