DGI Fyn Årsmøde 2022

DGI Fyn afholdte årsmøde torsdag den 24. marts kl. 19.00-21.00.

Program for årsmødet

19.00    Årsmødet starter. Velkomst ved Gitte Madsen, formand for DGI Fyn, herefter ordinært årsmøde.
21.00    Årsmødet forventes afsluttet.

Registrering af deltagere starter kl. 18.30 - og fortætter frem til kl. 19.15. DGI Fyn er vært med frugt, kaffe & kage under mødeforløbet. 

Tilmelding: Af hensyn til den praktiske afvikling bedes du tilmelddig senest 14. marts 2022, du kan tilmelde dig årsmødet her.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent. Dirigenten udpeger stemmetællere
 2. Landsdelsbestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (årsrapport) til godkendelse
 4. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være DGI Fyn i hænde den 24. februar 2022
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand og tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år og en suppleant.
  Valg af en kritisk revisor og en revisorsuppleant.
  Man kan opstille direkte på årsmødet. Kandidater, som senest 9. marts 2022 meddeler, at de opstiller, har mulighed for præsentation i det materiale, som udsendes inden årsmødet. (Præsentationen skal være kontoret i hænde senest samme dato til hans.soerensen@dgi.dk
 8. Eventuelt

Undervejs i mødeforløbet vil der være pause og mulighed for at besøge forskellige workshops.

Stemmeberettigede ved årsmødet er:

 • 5 repræsentanter for hver medlemsforening i DGI Fyn.
 • DGI Fyns landsdelsbestyrelses- og udvalgsmedlemmer
 • Frie skoler med hver en delegeret (skoler, der er medlem af DGI Fyn).

Kun fremmødte personer kan stemme. Alle, der er medlem af en forening i DGI Fyn, og som er fyldt 18 år, er valgbar.

Endelig dagsorden, skriftlig beretning, årsregnskab og øvrige bilag

Senest 9. marts 2022 er endelig dagsorden, regnskab og øvrige bilag til årsmødet tilgængelige her på siden. 

Læs mere og print indkaldelsen her (PDF)