Støtte fra puljer og fonde

Der findes I DGI en række puljer og fonde, som vores medlemmer kan søge til forskellige projekter og formål.

DGI's puljer og fonde:

  • Foreningsliv for alle-puljen har til formål at muliggøre foreningsdeltagelse for børn og unge af vanskeligt stillede forældre. Der kan ydes støtte til kontingent samt deltagelse i stævner og lejre.
  • Lånefonden har til formål at yde lån til udvikling af idrætsfaciliteter, der kan understøtte realiseringen af DGI's idrætspolitiske strategier.
  • DIF og DGI's foreningspulje har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling. Midlerne fra puljen skal hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling.

Ud over DGI's forskellige puljer og fonde, findes der en række private og offentlige ordninger, der yder økonomisk støtte til projekter og tiltag i lokale idrætsforeninger. Find hjælp til fundraising i foreningen her.