Børnetræner

Børnetræner er et 3 timers fysisk kursus, som afvikles i en hal. Der er fokus på praktiske øvelser. Kursisten vil efter endt kursus kunne varetage opbygning og planlægning af træningsforløb samt undervisning af et floorballhold i aldersgrupperne U5, U7 og U9.

Vil du som træner gerne opnå en C-licens, skal du supplere med kurset ”Ny træner” fra DIF, som afvikles på 3 timer i forbindelse med 1-2-Træneruddannelsen.

3 timers kursus

Kurset består af ca. 15 basisøvelser vedr. boldkontrol, pasninger og modtagninger samt ca. 15 øvelser vedr. koordination, motorik og frekvenstræning for målgruppen U5, U7 og U9.

Herefter vil det færdige spil blive introduceret.

Åbent kursus eller klubkursus

Kurset bliver enten afholdt som et åbent FD/DGI-kursus eller kan bestille som klubkursus kun for klubbens egne deltagere.

Kurset vil blive udbudt fra august 2021

Pris

Deltagerpris på åbent kursus: 485,- kr.

Samlet pris for klubkursus: 3.500,- kr.

Kontakt din lokale floorballkonsulent, hvis vi skal lave et kursus i jeres klub.