Fysisk og mental sundhed i esport

Etisk kodeks: Kost, bevægelse, hvile og trivsel er vigtigt i forhold til at være mentalt klar som spiller.

Mange af de unge, der tiltrækkes af esport i foreninger og klubber, har typisk ikke været en del af foreningsmiljøet tidligere. Vi ved, at flere af de unge spillere har haft dårlige oplevelser med bevægelse og idræt. Derfor er det vigtigt, at esportsmiljøet bidrager til at engagere de unge spillere til fysisk bevægelse og gode og sunde kost- og søvnvaner. Endelig opfordres klubber og foreninger til at skabe faciliteter, så spillerne kan mødes fysisk som alternativ til blot at spille sammen online hjemmefra, da det personlige møde skaber sunde relationer for den enkelte spiller.

Søvn

Søvn er vigtigt for at sikre fokus og give energi til også at kunne præstere i skolen og/eller på arbejdet. Computerspillet sover aldrig, og derfor er der mange spillere, der har udviklet en uhensigtsmæssig døgnrytme. Derfor er det vigtigt som træner og/eller klub, at de unge får at vide, hvorfor søvnen er så vigtig, og hvordan den er med til at give dem klarhed og øge deres koncentration, så de kan præstere bedre både i og udenfor spilverdenen.

Etisk kodeks i esport

  • Søvn og sunde kostvaner er vigtigt for at sikre fokus og energi til også at kunne præstere i skolen og/eller på arbejdet. Spillerne skal have en døgnrytme, der ikke er på bekostning af et socialt og fagligt liv.
  • Esportstræning bør suppleres med bevægelse.
  • Der skal være fokus på spillernes generelle trivsel og på at skabe positive fællesskaber.

Kost

Kosten er også afgørende for spillernes koncentrationsevne og energiniveau. Esport forbindes ofte med chips og cola, og det kan også være hyggeligt til et LAN-party, men for at sikre kroppens generelle trivsel, er det vigtigt, at spillerne spiser sundt og varieret. Uanset om man vil være professionel eller ej, er sund og alsidig kost vigtigt for et liv i balance.

Det er vigtigt, at I som forening eller klub italesætter fornuftige kostvaner og bidrager til, at de unge spillere kan se, at en varieret kost er en del af et godt liv – også som spiller. Sund kost er et tema, man med fordel kan tage op med spillernes forældre, da det er dem, der står for størstedelen af de unges måltider. Hvis I som forening eller klub ønsker at arbejde med sund kost, er der hjælp at hente flere steder, blandt andet på jumpfood.dk eller med artiklen: Sådan får du som gamer energi til kroppen og knoppen.

Bevægelse

Fysisk træning er også en stor og væsentlig del af at udvikle spillernes spilevner. Ifølge Sundhedsstyrelsen, har børn og unge, der er fysisk aktive, bedre selvtillid og en højere stresstærskel end inaktive børn og unge. Fysisk aktivitet minimerer desuden risikoen for hjertekarsygdomme i voksenlivet og forbedrer indlæringen både i skolen og til træningen. Vi opfodrer derfor til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at børn og unge skal bevæge sig 60 minutter om dagen. Det behøver ikke være sammenhængende, men kan være delt op af minimum 10 minutters varighed.

Som forening, klub, træner, lærer eller pædagog mv. er det jeres opgave at motivere de unge spillere til at kombinere deres esportstræning med fysisk aktivitet. Det er vigtigt, at I tænker kreativt, så de unge ikke føler sig presset og falder fra. Den fysiske aktivitet skal give dem en succesoplevelse, og derfor kan I med fordel involvere forældrene, så de kan være med til at understøtte disse aktiviteter.

Læse mere om, hvordan i kan arbejde med Bevægelse i esportsforeningen eller medlemmernes motivation.

Som et supplement til DGI's træner guide, har Projektet Getmoving lavet et alsidigt inspirationskatalog til hverdagsaktiviteter, som I kan hente på www.getmoving.dk under menupunktet ”Fysisk aktivitet”.

Etisk kodeks

Esportens etiske kodeks er en frivillig mærkningsordning for klubber og foreninger over hele landet. Kodekset indeholder anbefalede holdninger og værdier i esport og giver gode råd til, hvordan I kan skabe et godt og sundt esportsmiljø hos jer.