Få flere piger i klubben med DGI Basketball

DGI Basketball, Danmarks Basketball Forbund og BørneBasketFonden har i en længere årrække gjort en stor indsats for at få flere piger til at spille basketball. Og der er glædeligvis kommet mange flere piger i dansk basketball!

Vi er klar til at bakke jeres klub op med hjælp og gode råd, hvis I ønsker at starte et eller flere hold kun for piger – eller søger rådgivning til at fastholde teenagepigerne i basketballklubben.

Hvordan får I flere piger i jeres basketballklub? Erfaringerne viser, at det allervigtigste er, at klubben ønsker det og arbejder målrettet på netop det.

DGI Basketball har i en årrække støttet forskellige pigeprojekter i mange forskellige klubber. Det er der kommet mange flere pigebasketspillere ud af, og det kan der også komme i din klub. Ta' en snak med os og bliv klogere på, hvordan vi kan få flere piger i gang med at spille basketball i din klub.

Få støtte til indsatser målrettet piger i aldersgruppen 13-19 år.

Jeres klub kan søge støtte til en konkret og målrettet indsats for at rekruttere og fastholde 13-19-årige piger i basketball med DGI Basketballs Pigepulje.

Med Pigepuljen kan I få et tilskud på højest 2.500 kr. til initiativer, der kan få flere 13-19-årige piger i gang med at spille basketball i jeres klub og/eller initiativer, der kan være med til at fastholde pigerne i klubben.

DGI Basketball kan både yde støtte til rekruttering af piger til klubben – men også en støtte til fastholdelse af de 13-19-årige pigespillere, der er i klubben i forvejen.

Kontakt gerne Emil Tarp, inden I søger Pigepuljen.

>> Ansøg pigepuljen nu << (puljen er lukket lige nu)

Flyer til fri afbenyttelse for klubberne

Brug nedenstående flyer om Pigebasket til at dele rundt på skolerne og bibliotekerne. Du kan også lave den til en plakat og sætte den op i hallen og i det lokale supermarked – eller hvor det bedst giver mening i dit lokalområde.
Skriv jeres træningstider og sted på med tusch – HUSK kontaktoplysninger så pigerne kan få fat i jer.

Hvis I ønsker, at DGI Basketball skriver det på, så send en mail med de eksakte oplysninger til Lene Jørgensen, lj@dgi.dk.

>> Download flyer/plakat her <<

Ta' en snak med os. Så finder vi i fællesskab ud af, hvad I kan gøre i jeres klub.

Flere piger skal dyrke basket!

DGI Basketball og Danmarks Basketball Forbund arbejder sammen om at få flere piger til at spille basketball. Derfor har vi blandt andet undersøgt forholdene for piger i basketballklubber samt peget på en række anbefalinger til at gøre sporten mere attraktiv for piger.