Svømningens Grunduddannelse

Få fundamentet for at blive en god instruktør! Du får red­skaber, viden og sparring, som gør dig i stand til at skabe en motiverende og lærerig undervisning.

Underviser du børn, unge eller voksne i at lære at svømme, får du i Svømningens Grunduddannelse et fundament til at blive en god underviser. Uddannelsen er udviklet i samarbejde med svømmeklubber fra hele landet, for at sikre at indholdet er i trit med virkelighedens behov.

  • Målgruppen er dig, som underviser voks­ne og børn i svømning og vandaktiviteter, uanset om du er ny eller erfaren instruktør
  • Formålet er, at du kan målsætte, plan­lægge, gennemføre og evaluere en god svømmeundervisning. Du får viden og redskaber, der skaber et trygt læringsmiljø og du bliver klædt fagligt på, så den enkeltes svømmers færdigheder udvikles
  • Indholdet gør dig klogere på pædagogik, kommunikation og formidling. Du lærer om forudsætninger og motivati­on hos svømmerne, og du bliver klædt på til at planlægge, igangsætte og evaluere lektioner og komplette undervis­ningsforløb. Du bliver ligeledes klædt på til at undervise børn og voksne i alle fire stilarter med fokus på udvik­lingen fra grundfærdigheder til stilart samt en analyse heraf.
  • Forudsætninger og krav. Man kan deltage på Svømningens Grunduddannelse, når man er fyldt 15 år
  • Uddannelsen kan strække sig over 14-15 uger med to uddannelsesweekender kombineret med e-læring gennem øvelsesvideoer og hjemmeopgaver. Formålet er, at du skal have tid til at sætte læringen i spil i din undervisning mellem uddannelsesweekenderne.

Grafik over strukturen på Svømningens Grunduddannelse

Grafik over Svømningens Grunduddannelse fra DGI Svømning og Dansk Svømmeunion

Nedenfor kan du finde og tilmelde dig uddannelsen.