Lederspiren

Giv jeres elever en lederuddannelse, der udvikler deres evner til at tage ansvar og realisere egne ideer.

Lederspiren styrker jeres elevers evner og lyst til at engagere sig. Eleverne får mulighed for at komme med ideer til nye og anderledes tiltag i foreningen, f.eks. andre arrangementer, events eller tiltag.

Når de unge får interesse for foreningens ledelse, er der flere til at løfte opgaverne.

På Lederspiren lærer de unge at:

  • Ideudvikle – f.eks. et event eller en aktivitet
  • Planlægge og afholde events i foreningens trygge rammer - eller på skolen
  • At tage ansvar, sætte i gang, kommunikere og lede andre børn og unge

Eleverne opnår større personlige kompetencer og får konkrete projektværktøjer. Uddannelsen giver en tæt relation til det lokale foreningsliv og elevernes CV styrkes, da der udstedes DGI-bevis for gennemført uddannelse.

Lederspiren er et af i alt to valgfagstilbud under DGI Unge i Front. Begge valgfag styrker elevernes personlige udvikling og samarbejdsevner. 

Afprøvning i praksis

Som en del af Lederspiren er de unge i foreningspraktik. Her skal de gennemføre en selvvalgt aktivitet, der tilrettelægges med sparring fra uddannelsens undervisere og foreningens kontaktperson.

Tidligere elever på uddannelsen har f.eks. afholdt 24 timers svømmeevent, hoppe-loppedag, natløb og mountainbike.

Praktisk:

Tid: Valgfagsmodul.

Uddannelsen er på 30 timers undervisning svarende til 40 lektioner. Undervisningen kan tilpasses valgfagsmodulerne med f.eks. 10 x 3 timer.

Ud over de 30 timers undervisning skal eleverne i foreningspraktik, som består af: Deltagelse i møde med en bestyrelse samt afholdelse af en aktivitet/event i foreningen. Praktikken er udenfor skoletid. Praktikken kan tilrettelægges af DGI eller skolen selv.