Bliv DGI UDEskole

Træk naturen og nærmiljøet ind i undervisningen og kombiner udeliv og bevægelse med læring og faglig udvikling.

Sådan bliver jeres skole UDEskole certificeret:

For at opnå den bedste UDEskolefordybelse, -udvikling og -forankring anbefaler vi en skolecertificering støttet af en sideløbende tovholderuddannelse. Tovholderuddannelsen kan også vælges uden certificeringen.  

Beskrivelse af forløb

Udviklingsforløbet består af 6 moduler af 3 timer for alle skolens ansatte fordelt over ca. 1 år.

  • 1. modul er for hele skolens personale. UDEskole præsenteres, uddybes og sættes i tale af personalegruppen
  • 2. modul er for en arbejdsgruppe bestående af minimum én fra ledelsen og 4-6 undervisere
  • 3.-5. modul er temamoduler fordelt mellem teori og praksis med udgangspunkt i de temaer, arbejdsgruppen har valgt
  • 6. modul er et afslutningsmodul med fejring af certificeringen

Tre praktiske udeskoledage med elever

Både modul 3, 4 og 5 efterfølges af en praktisk udeskoledag med elever og lærere. På disse moduler planlægger, gennemfører og evaluerer skolens personale UDEskoleforløbet og får sparring på deres undervisning. Det kan være alt fra sammenhængen mellem inde-ude-inde-tanken, valg af sted og dennes betydning for læring, klasserumsledelse mv. DGI-underviseren deltager på UDEskoleundervisningsforløbet sammen med læreren/pædagogen/underviseren og eleverne.

Tovholderuddannelsen

Er for udvalgte lærere/pædagoger over 2 sammenhængende dage og en praksisdag

Målet med uddannelsen er, at lærere og pædagoger bliver klædt på til at kunne vejlede og sparre med kolleger om inddragelse af uderummet i den daglige undervisning i alle fag.  På uddannelsen veksler vi mellem teori og praksis og er meget udendørs. Vi integrerer bevægelse i undervisningen og trækker naturligvis på lærere og pædagogernes egne erfaringer.

Fem gode grunde

Som DGI UDEskole har I mulighed for at:

  1. Styrke elevernes relationer, øge elevernes bevægelsesglæde, motorik og ikke mindst trivsel, hvilket har en positiv effekt på indlæringen
  2. Skabe tæt kontakt til skolens lokalsamfund - eksempelvis foreningerne
  3. Styrke samarbejdet mellem lærere og pædagoger
  4. Styrke skolens profil som DGI UDEskole med fokus på en varieret skole­dag
  5. Stå endnu stærkere overfor kommende elever og deres forældre 

- Læs evalueringen af DGI UDEskole certificeringen her

Med Tovholderuddannelsen i rygsækken vil du også have redskaber til at kunne løfte opgaven omkring Åben Skole.

Sådan kommer I videre

Kontakt en af vores konsulenter og hør om mulighederne for netop din skole. Eller hent vores folder om DGI Udeskole og bliv endnu klogere på certificeringen.

Hvad koster DGI Udeskole?

Prisen afhænger af skolens størrelse, beliggenhed i forhold til transportomkostninger, antallet af instruktører, der skal køre forløbet og andre faktorer.
Ring eller skriv for at få et vejledende tilbud for din skole.

Skoler der allerede er i gang

Se på kortet nedenfor, hvilke skoler der allerede er i gang med certificeringen.