FOKUS - ro og koncentration gennem skydeidræt

Skydning i en skytteforening kan hjælpe børn og unge med særlige behov.

Erfaringer viser, at det gavner børn og unge med ADHD og lignende udfordringer at gå til skydning i en forening. De træner deres koncentration under skydning, bliver rolige på skydebanen og får succesoplevelser med hjem, som giver deres humør og trivsel et boost.

Derfor tilbyder DGI FOKUS-forløb, som skaber samarbejder mellem skoler, skytteforeninger, kommuner og forældre til børn med ADHD.

Den primære målgruppe er børn i skolealderen, der har ADHD eller lignende udfordringer.