Dagsordner og referater

Følg med i dagsordner og referater med beslutninger i DGI’s ledelse

Årsmødet

Årsmødet er DGI’s øverste myndighed.

Se protokoller fra de seneste årsmøder.

 
Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen er landsforeningens daglige ledelse og øverste myndighed mellem årsmøderne.

Se referater og mødenotater fra de seneste hovedbestyrelsesmøder.

 
Landsledelsen

Landsledelsen består af hovedbestyrelsen, formændene for prioriterede idrætter og formændene for landsdelsforeningerne. Landsledelsen holder mindst to møder årligt.

Se mødenotater og dagsordner fra de seneste landsledelsesmøder.

 
Direktionen

Direktionen består af den adm. direktør samt direktørerne for hhv. DGI Idræt & Motion, DGI Lab og DGI IT. Direktionen holder ugentlige møder.

Se referater og dagsordener fra de seneste direktionsmøder.