Mød DGI's hovedbestyrelse

DGI's hovedbestyrelse sætter retningen for DGI og træffer beslutninger mellem DGI's årsmøder.

Hovedbestyrelsesmedlemmerne vælges af de delegerede til DGI's årsmøde. Medlemmerne er på valg hvert andet år. Det samme gælder formanden og næstformanden.