Hovedbestyrelsen

DGI's hovedbestyrelse er den øverste politiske ledelse i organisationen mellem DGI´s årsmøder.

DGI's årsmøde er organisationens øverste myndighed. Årsmødet afholdes i november, hvor hovedbestyrelsen vælges.

Hovedbestyrelsen varetager landsforeningens daglige politiske ledelse og er organisationens øverste myndighed mellem årsmøderne.