Direktion

Direktionen i DGI er den øverste administrative ledelse.