DGI Ledelse & Organisation

DGI Ledelse & Organisation er rådgivere og sparringspartnere for medarbejdere og ledere i DGI.

Dertil kommer udviklingssamtaler, ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø og coaching, sygefraværsrådgivning og stressforebyggelse, samt personalejura, rekruttering, personprofilanalyser og teamanalyser.

Samtidig arbejder DGI Ledelse & Organisation med Central Foreningsregister, forsikringsrådgivning vedrørende idrættens Forsikringer og ledelse- & foreningsudvikling.

Ved siden af de HR-relaterede arbejdsområder er DGI Ledelse & Organisation også ansvarlig for større, fælles indkøbsaftaler, og sekretariat for DGI’s administrative ledelse, chefforum og DGI’s lederforum. 

DGI Ledelse & Organisation har det administrative ansvar for leder- og foreningsudvikling, herunder foreningsudvikling, uddannelse og frivillighed i regi af Bevæg dig for Livet, CFR og foreningsledelse.dk.

DGI Ledelse & Organisation er en fællesfunktion/afdeling, hvis opgaver tæller:

  • At understøtte ledelsen med det strategiske arbejde og bidrage til en løbende organisationsudvikling
  • At bidrage til sammenhæng og helhed på personaleområdet - herunder medvirke til en fortsat udvikling af ledere- og medarbejdere i hele DGI
  • At have styr på HR-processerne
  • At medvirke til en fastholdelse og udvikling af en stærk kultur i DGI
  • At medvirke til et progressivt arbejde med DGIs brandværdier, herunder employer branding.