Sikkerhed og regler til kano og kajak

Hvordan er reglerne, og hvilke forbehold skal du tage dig på vandet? Vi guider dig til den sikreste tur i kano eller kajak.

Meget kan gå galt på vandet, men hvis du har styr på sikkerheden, er der ikke nær så meget, du skal bekymre dig om. Derfor er det en god idé, at du holder dig opdateret på regler og sikkerhedshensyn, inden du tager ud.

Søfartsstyrelsen kan holde dig opdateret på de nyeste regler eller ændringer. Reglerne gælder for både op til 12 personer, der bliver anvendt i foreninger. Herunder også kano og kajak. 

Reglerne betyder blandt andet, at du skal udnævne en ansvarsperson for sikkerhed ved et kano- eller kajakarrangement. Som ansvarsperson skal du udfærdige en sikkerhedsinstruks, der skal indeholde informationer om sejlads og bådtype.

Målet er at sikre et grundigt, ulykkesforebyggende arbejde før sejlads.

Vær opmærksom på forholdene

Det er vigtigt, at du er opmærksom, når du ror i din kano eller kajak. Strøm, tidevand og vejr kan særligt være til fare for dig. Du kan orientere dig om forholdene i vejrudsigten, farvandsudsigten og sejladsudsigten