Hvad er Jump4fun?

Jump4fun er et træningstilbud for 6-16 årige børn og unge med overvægtsproblematikker.

På et Jump4fun-hold laver vi sjov bevægelse på et niveau, hvor alle kan være med. Sjov træning, sammenhold og opbakning er kodeordene. Fokus er at skabe bevægelsesglæde hos det enkelte barn og sikre en fællesskabsånd på holdet.

Jump4fun er udviklet i et samarbejde mellem Overvægtsambulatoriet på Nordsjællands Hospitals børne- og ungeafdeling, Julemærkefonden og DGI Nordsjælland.

Vores mål er at kunne tilbyde Jump4fun i hele Danmark. I samarbejde med idrætsforeningerne vil vi arbejde på at udvikle bevægelsesglæde, selvværd, kropsbevidsthed, motorik, muskelstyrke og kondition hos børn og unge med overvægtsproblematikker.

Børnene bliver henvist fra både hospitaler, julemærkehjem samt kommunens sundhedsplejersker og familiekonsulenter. Andre læser om Jump4fun i avisen eller på nettet, på biblioteket eller hos lægen.

Helhedsorienteret træningstilbud 

Flere kommuner vælger også at tilbyde Jump4fun til børn, der er inaktive eller sårbare, og derfor kan have svært ved at finde det rigtige træningsstilbud. Jump4fun er forankret lokalt i idrætsforeninger, og sideløbende tilbydes deltagerne Jump4fun-camp på Julemærkehjem, fællestræninger og madskoler på tværs af de deltagende Jump4fun-hold.

Trænerne bliver særligt klædt på til at arbejde med de vanskeligheder, børn og unge med overvægt kan have, og instruktørerne lægger særligt fokus på motivation, selvtillid, kropsbevidsthed og motorik. Til konceptet er samtidig tilknyttet en foreningsguide, der tilbyder familierne hjælp til at løse udfordringer omkring kontingentbetaling, transport til og fra foreningen samt opbakning ved barrierer og usikkerhed for opstart på holdet.

Aktiviteter i Jump4fun 

  • Ugentlig træning lokalt i idrætsforeninger
  • Kostworkshop for børn og forældre
  • Jump4fun madskoler og fællestræninger
  • Jump4fun camp to gange årligt på Julemærkehjemmene

Hvad koster det at gå til Jump4fun

Som udbyder af et Jump4fun-hold får foreningen et samlet foreningestilskud til holdet. Det betyder, at deltagergebyret på Jump4fun-holdet ikke er det samme som øvrige traditionelle foreningshold.

En træningsgang pr. uge koster 400 kr. for et år pr. deltager

To træningsgange pr. uge koster 800 kr. for et år pr. deltager (det er ikke alle foreninger der tilbyder to træninger om ugen)