Sæt bevægelse på skoleskemaet

”Hænderne op med Diggi ” er et aktivt forløb for elever i 0.-2. klasse, som kobler bevægelse og læring i dansk og matematik. Et forløb for 3.-4. klasse er på vej.