Springsikker

Springsikker er vejledning og uddannelse for dig, der elsker at springe eller at lære andre at springe - og som gerne vil sørge for, at det foregår på en sikker måde.

Springsikker er vores tilbud til dig, der vil sørgefor, at springsikkerhed altid er i højsædet.

springsikker.dk kan du finde en lang række videoer af spring fra begynder til øvet, og du kan lære om, hvordan de gennemføres sikkert.

Samtidig kan du læse mere om at blive springsikker-certificeret instruktør eller forening. Certificeringen er et kvalitetsstempel, der viser at springsikkerhed er noget, I arbejder med.

Vores uddannelser er inddelt i basis, niveau et og niveau to. Vi anbefaler, at du starter med basis og nøjes med ét kursus om året. På den måde får du arbejdet grundigt med indholdet, inden du går videre.

Du kan først tage niveau to, når du har været igennem niveau et.

Vi har udviklet Springsikker i samarbejde med GymDanmark for at skabe fælles grund for springsikkerhed til gavn for alle gymnaster.