Fliers og tryksager

DGI's medlemsforeninger kan købe tryksager til fordelagtige priser.

Trykte materialer er velegnede til sæsonplaner, informationshæfter, jubilæumskrifter, kampprogrammer, som henvender sig både til medlemmer og borgere i foreningens nærområde. Omkostningen kan typisk minimeres, ja, vendes til indtægt med annoncer. Omkostningen kan også være en del af en ydelse til en sponsor.

Tekst og design

Sprog og udtryk skal tilpasses produktet helt afhængig af om der er tale om foldere, plakater, post- og visitkort eller magasiner. 

Det er muligt at få hjælp til både design, opsætning og tryk hos DGI Print. Log ind på DGI Print via Foreningsservice.