Ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Øverste myndighed i foreningen er generalforsamlingen. Det er her bestyrelsen vælges, og her medlemmerne kan gøre deres indflydelse gældende.

Generalforsamling er den øverste myndighed i foreningen. På den ordinære generalforsamling, der afholdes en gang om året (vedtægterne fortæller hvornår), fremlægges og godkendes foreningens regnskab for det år, som er gået. Medlemmer til bestyrelsen vælges.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse mellem generalforsamlingerne. Det er på generalforsamlingen, at medlemmerne får lejlighed til at stille spørgsmål til foreningens daglige ledelse og bestyrelsens dispositioner i det forgangne år. Det er desuden på generalforsamlingen, at der fremlægges planer og træffes beslutninger for foreningens fremtid, ligesom der kan lægges budget for det kommende år. Budgetlægning kan dog også være et rent bestyrelsesanliggende, som sker før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling

Der kan eller skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis

  • regnskab og budget ikke er blevet godkendt af generalforsamlingen
  • et flertal i enten bestyrelsen eller blandt medlemmerne ønsker en ekstraordinær generalforsamling. (vedtægter fortæller, hvad der skal til for at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.)

Læs mere: Den stiftende generalforsamling

Læs om vedtægter i foreningen