Jura

Der følger ansvar og opgaver med, når du er med i en bestyrelse. Bliv klogere på, hvad I skal være opmærksomme på.

Som bestyrelsesmedlemmer har I ansvaret for, at jeres forening agerer korrekt i forhold til gældende regler og love i landet.

Det er for eksempel bestyrelsens ansvar, at der er styr på foreningens forsikringer, ligesom det er bestyrelsens ansvar, at indhente børneattester på trænere og instruktører, der arbejder med børn under 15 år. 

Som bestyrelse bør I ligeledes have en klar holdning til doping, ligesom I bør sætte jer ind i regler for frivilligt arbejde.

Hent viden og information på siden her.