Få flere medlemmer i din forening

Hvordan får vi flere medlemmer i vores forening? Hvordan får vi flere unge? Hvad skal vi gøre for at tiltrække nye målgrupper – og fastholde dem?

Fortæl hvad I kan tilbyde

Kender potentielle medlemmer i dit lokalområde din forenings aktiviteter? Er det jeres forening, borgerne taler om når de mødes på torvet, hen over køledisken i supermarkedet og på sociale medier? Første skridt hen imod nye medlemmer er ofte at blive bedre til at fortælle lokalsamfundet om foreningens tilbud. 

Bedre til begyndere

Idrætsforeningerne er blevet bedre til begyndere - også voksne begyndere. En undersøgelse blandt medlemsforeninger i DIF og DGI viser, at det har resulteret i 20.000 flere voksne i organisationernes medlemsforeninger fra 2016-19. 

Lyt til lokalsamfundet

Nøglen er at forstå, hvad der vil gøre en forskel for potentielle medlemmer uden for foreningen. Et sted at starte er at spørge borgere i lokalsamfundet om deres behov. Til dette formål findes flere digitale undersøgelser, heriblandt spørgeskemaundersøgelsen Klup under Lup, som er udarbejdet af DGI. Den kan give værdifuld information, om hvordan I får flere medlemmer.

Læs her om Klub under Lup og andre online spørgeskemaer.

Sig pænt velkommen - også på hjemmesiden

For mange er det lidt spændende at skulle afsted til træning for først gang. Derfor er det vigtigt at tage godt imod nye medlemmer.

10 tips til at byde nye medlemmer velkommen.

En varm velkomst har stor betydning i forhold til at fastholde og engagere nye. 

Før det første møde, er jeres hjemmeside et af de steder, som nye ofte vil komme forbi, så sørg for tage godt imod nye medlemmer her. Det skal være tydeligt, at nye medlemmer er velkomne, og hvordan de kommer i kontakt med foreningen.

Lav eksempelvis et banner, hvor nye medlemmer kan klikke, og sørg for, at der er de informationer, man har brug for, hvis man ønsker at melde sig ind - blandt andet indmeldelsesformular og kontaktoplysninger.

Det rette tilbud til den rette målgruppe

Foreningsmennesker har forskellige behov. Især betyder vores alder og livssituation meget for hvilke aktiviteter vi finder attraktive. Det kan derfor være en god idé at sætte sig ind i hver enkelt livsfase og alder for at finde ud af om jeres forening kan tilbyde noget ekstra til denne målgruppe.

Læs mere: Kend jeres medlemmer: Sæt fokus på livsfaserne.

Skab god trivsel - og bliv kendt for det

Desværre viser forskning og undersøgelser, at for mange - ikke mindst unge - har "ondt i  trivslen," men tallene tyder også på, at idrætsforeninger kan medvirke til at skabe mening og sammenhæng - og bedre trivsel. Gør en dyd af at skabe trivsel blandt medlemmerne. Gør det til foreningens kendetegn og lige det, medllemmerne taler om, når de mødes i andre sammenhænge. 

Læs for eksempel: Unges fysiske og mentale sundhed har konsekvenser i voksenlivet.

Læs mere om, hvordan I kan få flere medlemmer herunder, eller ring til DGI konsulenten og få en snak om din forening.