Årsmøde i DGI Vestjylland

Kom til et spændende årsmøde igen i 2020, hvor du med din stemme får mulighed for at få indflydelse på fremtiden i DGI Vestjylland.

Programmet for årsmødet 2020 er endnu ikke fastlagt, men til inspiration kan her ses programmet for årsmødet 2019, som blev afholdt tirsdag den 26. marts 2019 i Harboøre Centret

Program for aftenen:
Kl. 17.30
Rundvisning i Harboøre Centret, Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre

Kl. 18.00 - 18.45
Spisning

Kl. 19 - 21.30
Årsmøde

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Valg af dirigent og stemmetællere samt fællessang

3. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning

4. Spørgsmål og debat om aktiviteter

Årsmødet blev suspenderet:

 • To konsulenter i DGI Vestjylland fortalte om deres hverdag.
 • Årets Ungepris 2019 blev uddelt i samarbejde med Ringkøbing Landbobank.
 • Paneldebat - Vil du vide mere om DGI Vestjyllands bestyrelse? Hvad indebærer det at sidde i DGI Vestjyllands bestyrelse? Hvilke arbejdsområder har de? Hvilke planer har de for fremtiden i DGI Vestjylland? Alle fik muligheden for at stille spørgsmål til DGI Vestjyllands bestyrelse.

Årsmødet blev genoptaget:

5. Årsrapport og budget 2019

6. Indkomne forslag

7. Valg til DGI Vestjyllands bestyrelse

 • Valg af medlemmer:
  • Karen Bak modtager genvalg
  • Michael Sjørvad modtager genvalg
 • Valg af 1. og 2. suppleant:      
  • Da Laura Larsen udgår af DGI Vestjyllands bestyrelse, indgår 1. suppleanten derfor i bestyrelsen
  • -
 • Valg af kritisk revisor:
  • Vagn Østergaard modtager genvalg
  • Mogens Andersen modtager ikke genvalg

8. Evt.