Årsmøde i DGI Vestjylland

Kom til et spændende årsmøde i 2020, hvor du med din stemme får mulighed for at få indflydelse på fremtiden i DGI Vestjylland.

Deltag i DGI Vestjyllands årsmøde 11. august 2020 i DGI Vestjylland, Tingvej 5, 6990 Ulfborg

Til årsmødet vil vores ​foreningskonsulent Ole Schmidt fortælle om foreningsudvikling.

Vi ses 11. august 2020.


Program for aftenen:

Program for aftenen:

Kl. 18.00 - 18.45    Spisning

Kl. 19.00 – 21.30   DGI Vestjyllands årsmøde

Kl. 21.30                Afslutning

dagsorden:

1. Velkomst

2. Valg af dirigent og stemmetællere samt sang

3. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning

4. Spørgsmål og debat om foreningsudvikling

5. Årsrapport og budget 2020

6. Indkomne forslag

- forslag til vedtægtsændringer (ændringer markeret med rødt)

7. Valg til DGI Vestjyllands bestyrelse

  • Valg af formand (lige år). På valg: Per Østergaard (modtager genvalg)
  • Valg af medlem til den politiske ledelse (lige år). På valg: Henrik Sønderby (ønsker ikke genvalg)
  • Valg af medlem til den politiske ledelse (lige år). På valg: Michael Sjørvad (ønsker ikke genvalg)
  • Valg af medlem til den politiske ledelse (ulige år).
  • Valg af medlem til den politiske ledelse (ulige år).
  • Et medlem udpeges af skytterne.
  • Et medlem udpeges af egnsforeningerne (lige år).
  • Valg af 1. og 2. suppleant til årsmøde (hvert år).
  • Valg af 2 kritiske revisorer (lige / ulige år) + revisorsuppleant (hvert år). På valg: Vagn Østergaard (ønsker ikke genvalg)

8. Evt. 

Beretninger, årsregnskab, vedtægter

Beretninger m.m. til året 2019

Årsberetning formand 2019

Årsberetning - aktiviteter 2019

Årsregnskab DGI Vestjylland

Vedtægter DGI Vestjylland