Årsmøde i DGI Vestjylland

Kom til et spændende årsmøde i 2020, hvor du med din stemme får mulighed for at få indflydelse på fremtiden i DGI Vestjylland.

Årsmødet er aflyst

Alle DGI’s egne kurser, opvisninger, stævner og andre arrangementer aflyses foreløbig frem til mandag den 30. marts 2020 grundet myndighedernes anbefalinger i forhold til smittefare ved coronavirussen.

Ny dato meldes ud snarest.

Ved spørgsmål, kontakt:

DGI Vestjyllands direktør Henrik Louring.

Deltag i DGI Vestjyllands årsmøde 25. marts 2020 og få et unikt indblik i den fascinerende oplevelsesarena Naturkraft, før den er helt færdigbygget. Naturkraft åbner officielt 4. juni 2020.

Få en rundvisning i det spændende oplevelsescenter og bare om, hvordan besøgende i Naturkraft kan udfordres naturlige kræfter.

Til årsmødet vil en af ​​DGI Vestjyllands konsulenter fortælle om DGI Vestjyllands butik fokus på foreningsudvikling i 2020.

Foreningsudvikling vil også være emnet til debatterne ved bordene, mens aftensmaden nydes.

Vi ses 25. marts 2020.


Program for aftenen:
Opdateres snarest

dagsorden:

1. Velkomst

2. Valg af dirigent og stemmetællere samt samfessang

3. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning

4. Spørgsmål og debat om foreningsudvikling

5. Årsrapport og budget 2020

6. Indkomne forslag

7. Valg til DGI Vestjyllands bestyrelse

  • Valg af formand (lige år). På valg: Per Østergaard (modtager genvalg)
  • Valg af medlem til den politiske ledelse (lige år). På valg: Henrik Sønderby (Vil ikke genvalg)
  • Valg af medlem til den politiske ledelse (lige år). På valg: Michael Sjørvad (Annoncer ikke)
  • Valg af medlem til den politiske ledelse (ulige år).
  • Valg af medlem til den politiske ledelse (ulige år).
  • Et medlem udpeges af skytterne.
  • Et medlem udpeges af egnsforeningerne (lige år).
  • Valg af 1. og 2. suppleant til årsmøde (hvert år).
  • Valg af 2 kritiske revisorer (lige / ulige år) + revisorsuppleant (hvert år). På valg: Vagn Østergaard (Annoncer ikke)

8. Evt. 

Beretninger, årsregnskab, vedtægter

Beretninger m.m. til året 2019

Årsberetning formand 2019

Årsberetning - aktiviteter 2019

Årsregnskab DGI Vestjylland

Vedtægter DGI Vestjylland