Bliv medlem

Foreninger, som er medlem af DGI Vestjylland, får adgang til en række konsulentydelser, gode serviceordninger og aftaler.

2022

DGI Vestjylland byder nye foreninger velkomne som medlemmer med gratis medlemskab i 2022. Et medlemskab giver adgang til en række fordele, som I kan læse mere om herunder samt i artiklen nederst på siden.

DGI Vestjyllands foreningskonsulenter er altid klar til at bistå jer med ekspertrådgivning. Bl.a. kan du få svar på, hvad du kan få af tilskud til forskellige aktiviteter af din Kommune.

Forsikringer og jura

Alle foreninger i DGI er omfattet af en forsikringsaftale med Tryg. I aftalen indgår ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring, kollektiv ulykkesforsikring, retshjælp og kollektiv rejseforsikring.

DGI Butikken

DGI Butikken tilbyder inspiration til jeres idræt i form af bøger, hæfter og undervisningsmateriale. Butikken har også gaveartikler.

Medlemskab DGI Vestjylland

Medlemskab foreninger:

  • Foreningen skal have et formål, der er dækket af DGI Vestjyllands formålsparagraf (se DGI Vestjyllands vedtægter
  • Foreningen skal være juridisk og økonomisk selvstændig
  • Foreningen skal have en demokratisk opbygning
  • Foreningens opløsningsparagraf skal være i overensstemmelse med folkeoplysningslovens bestemmelser på området 
  • Blandt andet skal en eventuel formue ved foreningens opløsning gå til almennyttige/folkeoplysende formål

Udfyld formularen længere nede på siden, og søg om medlemskab i DGI Vestjylland.

Medlemskab skoler:
Forudsætninger for høj- og efterskoler, der ønsker optagelse i DGI:

  • Høj- /efterskolen skal tilslutte sig DGI Vestjyllands formål
  • Høj- /efterskolen skal have selvstændige vedtægter, generalforening og regnskab

Nye foreninger:
Går I med tanker om at danne en forening, er I velkomne til at henvende jer til en af vores dygtige konsulenter. De kan give jer gode råd om etablering af nye foreninger og hvilke muligheder, der findes. Find en af konsulenterne her

Kontingent:
Betales i maj måned på baggrund af den indtastede medlems registrering pr. 31.12 året inden.